top of page

כאשר אנו רוצים לבנות אתר במקרים רבים אנחנו רוצים שהוא יהיה מיוחד ובעל נראות שונה משאר האתרים ברשתאחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות שימוש בפונטים (גופן) שונים ומיוחדיםגם באתרי וויקס ניתן להעלות פונטים ולהשתמש בהם את הפונטים ניתן לרכוש או להוריד למשל מגוגל (פונטים של גוגל)לאחר שהורדנו את הפונט למחשב ניתן להעלות אותו לוויקס ולהשתמש בובסרטון ניתן לראות כיצד מעלים פונט לאתר וויקס

הדרכות וויקס נוספות

הדרכה בנושא :

איך להוסיף פונטים (גופן) חדשים לאתר וויקס

8 בנוב׳ 2023

bottom of page