top of page

כאשר אנו בונים חנות בוויקס יש לנו את האפשרות לחלק את המוצרים שלנו לקולקציות שונות הדבר דומה לחלוקה של מחלקות בחנות שבכל מחלקה יש מדפים ואת המוצרים אנו מסדרים ע"ג המדפיםבסרטון הבא ניתן לראות כיצד אפשר להגדיר את הקולקציות השונות באתר, לשייך לדפים רלוונטיים ולסדר את המוצרים בתוך הקולקציה

הדרכות וויקס נוספות

הדרכה בנושא :

איך להגדיר קולקציות בחנות וויקס

8 בנוב׳ 2023

bottom of page