top of page

פעמים רבות אנו נדרשים לבנות אתרים מורכבים או אתרים גדולים יותר או עקב אליוצי מבנה או עיצוב מעוניינים ליצור שני תפריטים נפרדים לאתר או ליצור תפריט מפוצל

בסרטון הבא ניתן לראות איך אפשר לייצר שני תפריטים (או יותר) באתר וויקס וכיצד מנהלים אותם

בנוסף אפשר לראות איך ניתן להסתיר ולגלות דפים באתר וויקס עבור כל אחד מהתפריטים

הדרכות וויקס נוספות

הדרכה בנושא :

הקמה וניהול שני תפריטים באתר וויקס

8 בנוב׳ 2023

bottom of page